O Kampanii 60+

Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz osób 60+ to inicjatywa, która dąży do poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce.

Celem działań jest edukowanie seniorów na temat ich praw i dostępu do wiedzy, a w dłuższej perspektywie - zainicjowanie powszechnej debaty nad sytuacją seniorów w Polsce.
Dowiedz się więcej

Bank Aktywności Seniorskich

Uruchomiony z inicjatywy Kampanii 60+ Bank Aktywności Seniorskich to pierwsza ogólnopolska platforma, która gromadzi i udostępnia informacje o inicjatywach tworzonych dla osób starszych. 


Portal zawiera pogrupowane tematycznie, czytelne opisy wydarzeń w poszczególnych województwach (m.in. kategorie „ZDROWIE”, „PASJE”, „PRACA I EDUKACJA”, „SPORT” oraz „PRAWO I FINANSE”). 

Korzystając ze strony www.bankaktywnosci.pl każda organizacja działająca na rzecz seniorów może nieodpłatnie poinformować o swoich działaniach i planach – wystarczy wypełnić prosty formularz. Informacja o realizowanym przedsięwzięciu stanie się wówczas dostępna dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez potrzeby przeszukiwania przez seniora lub jego bliskich kilkunastu regionalnych portali, gazet czy forów internetowych.
 

Patronat

Nasi Partnerzy